Mehmet Esmer gibi yaşamak!

Mehmet Esmer arkadaşımızı dün Düzce’de toprağa verdik.

Yaşadınız mı Mehmet Esmer gibi yaşayacaksınız!

Türk Devriminin bir fedai geleneği vardır. Vatanın ve Milletin kurtuluşu için her şeyini vermeye hazır ve her şeyini vermiş Devrimciler, o geleneği oluşturdular.

Namık Kemal gibi, Ömer Naci gibi, Albay Reşat Çiğiltepe gibi, Reşit Galip gibi….

20. yüzyılda mazlum milletlerin emperyalizmden kurtuluşu davasında köşe taşı olan Türk Devrimi, işte bu fedailer sayesinde hayat buldu.

Ve o gelenek hala bütün canlılığı ile bu topraklarda yaşamaya devam ediyor.

Aydınlık Hareketi de bir Fedailer Hareketidir. Mehmet Esmer, o geleneğin en seçkin örneklerinden biri oldu.

Örnek Partili

Yaşadınız mı Mehmet Esmer gibi yaşayacaksınız!  

Devrim davasına ve halka ölümüne bağlı,  Partili;

Alçakgönüllü ve çalışkan,

Bütün ömrü boyunca sade yaşayan, mütevazı, kendisi için bir şey istemeyen,

Özü sözü bir, yalansız, dolansız;

Çalışkan, her anını devrim davasının başarısı için değerlendiren bir Aydınlıkçı….

Kendisine “Örgütlenme çalışmasında sana ihtiyaç var” denildiğinde, hiç tereddüt etmeden 18 yıldır çalıştığı fabrikadaki işini bırakan bir devrimci,

Aydınlıkçı literatüründe; kendisine ihtiyaç duyulan her yere hemen yetişen “hafif süvari”….

Veya her zaman, her göreve hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir maliyet çıkarmadan gitmeye hazır, gene Aydınlıkçıların deyişiyle “ceketi sırtında” Devrimci.

İşte böylesine seçkin bir arkadaşımızdı Mehmet Esmer…

“İmkansız”ı bilmeyen devrimci

Yaşadınız mı Mehmet Esmer gibi yaşayacalsınız!

Türk Ordusunda, verilen her görevi ne olursa olsun başarmak gerektiğini anlatmak için bir deyim kullanılır:

“Zor görev diye bir şey yoktur, imkânsız biraz zaman alır.”

Mehmet Esmer işte böyle bir anlayışı, örgütlenmede ve mücadelede düstur edinmiş bir Devrimciydi.

Hiçbir ilişkinin olmadığı yere gider, ilişki yaratır. Cebinde beş kuruş olmadan yola çıkar; örgütlenme ve mücadele için gereken kaynağı, gittiği yerde kurduğu yeni ilişkilerden çıkarır.

Çünkü halkına güvenmektedir. Halk da kendisine güvenen devrimciyi hiçbir zaman mahcup etmez.

Güneşi doğuranlar

Yaşadınız mı Mehmet Esmer gibi yaşayacaksınız!

Vatan Partisi, eğer bugün Türkiye için bir seçenek haline gelmişse, bunda; Mehmet Esmer gibi son elli yıldır, her şeyini bu mücadeleye veren emekçi önderlerinin çok büyük payı vardır.

Vatan Partisi’nin en büyük başarılarından biri, Türkiye’nin her tarafından Mehmet Esmer gibi tepeden tırnağa fedakârlık örneği, hayatında yalan dolan olmayan, özü sözü bir devrim emektarları yetiştirmiş olmasıdır.

Bunlar karakter abideleridir. Varlıkları onları tanıyan herkes açısından bir güvencedir, zor zamanda kapısı çalınan karagün dostlarıdır.

İyimserdirler. Yürüyüşleri, konuşmaları, oturmaları, kalkmaları, küçükten büyüğe her eylemleri çevrelerine güç verir, neşe saçar, geleceğe ilişkin umutları güçlendirir.

Son bir yıl içinde yitirdiğimiz Isparta eski İl Başkanımız Mehmet Ali Tüfekli, Rize eski İl Başkanımız Metin Sina Kan, Samsun İl Başkanımız Olcay Onursal, Niğde yöneticilerimizden Selahattin Çevik, Tokat il yöneticimiz Hamit Küçük…  Onlar da Mehmet Esmer gibiydiler.

İşte böyle kadrolara sahip olduğu için Vatan Partisi Silivri duvarlarını yıktı, Türkiye’nin önünü açtı.

Türkiye’yi; FETÖ ve PKK’nın iktidarla ortak olduğu bir ülke olmaktan çıkardı; FETÖ’ye, PKK’ya ve ABD’ye karşı mücadele eden bir ülke haline getirdi.

Böyle kadrolara sahip olmanın verdiği güçle Vatan Partisi, bugün Batı Asya ülkelerinin emperyalizme karşı ortak mücadelesinin yollarını döşüyor. Güneşi, uygarlığın beşiği olan topraklar üzerinde bir kez daha doğuruyor.

Ölümsüzlüğün sırrı

Halkımızın, kendisine ölümü yakıştırmadığı kişiler için kullandığı bir söz vardır: “Devri daim olsun.” Yani başka hayat formlarında yaşamaya devam etsin…

Bu bir inançtır, bir dilektir ama aynı zamanda yitirilen kişiye verilen bir sözdür. Yani yitirilenin sağlığında yaptıklarıyla yaşayacağına olan inanç dile getirilmektedir, ama aynı zamanda “seni yaşatacağız” sözü de verilmektedir.

Mehmet Esmer, “Devri daim olacağı” kesin olanlardandır.

Vatan Partisi’nin devam eden mücadelesinde, bu mücadelenin kazanacağı her başarıda, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük hedefine ulaşmada attığı her adımda, Mehmet Esmer olacaktır.

Onun için Mehmet Esmer gibi yaşayacaksınız. Ve böyle bir hayat sizi ölümsüzlüğün sırrına erdirecektir.

17 Aralık 2018