Değişen dünyayı anlamak

Günümüz dünyasında herhangi bir ülkede olan gelişmeleri doğru tahlil edebilmek, dünyadaki genel eğilimleri, yükselen ve gerileyen dinamikleri doğru olarak görebilmeye bağlıdır. Çünkü günümüz dünyasında hiçbir yer artık kendi başına değildir. Gerçi, yüzyılı aşkın süredir, emperyalizm çağıyla bir tek dünya ekonomisinin ortaya çıkmasından bu yana böyledir. Ama şimdi yüzyıl öncesine göre bütün dünya daha fazla birbiriyle ilişkili hale...

Continue reading

Siyasette ve stratejide esası görmek

İran örneği Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan tartışmaları doğru bir sonuca vardırmada çok yararlı, aydınlatıcı örnek İran’dır. 1979 yılında İran halkı, hemen bütün toplum kesimlerinin ve aralarında Komünist TUDEH’in de olduğu değişik siyasi eğilimlerin katıldığı büyük bir Devrim hareketinin ardından Şah rejimini yıktı. Ama İran’a demokrasi gelmedi. Humeyni önderliğindeki şeriatçılar duruma hakim oldular, iktidarı bütünüyle ele...

Continue reading

Kendini dayatan çözüm (6)

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, sunduğu olanaklar ve yaşanmakta olan gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde, Türkiye için ihtiyaç duyulan çözümün kapısını aralayacak bir tarihi fırsata dönüştürülebilir. Her şeyden önce zemin, bir devrimci dönüşüm açısından uygun hale gelmiştir. Mevcut sistemle ve sistem partileriyle gidilecek bir yer yoktur. Bütün mesele bu dönüşümü gerçekleştirecek bir devrimci öncünün...

Continue reading

Kendini dayatan çözüm (5)

“Türkiye İttifakı”nın zorunluluğu Bilindiği üzere Seçim ve Siyasi Partiler yasalarında yapılan değişikliklerle, Partilerin ittifak yaparak seçime girmeleri mümkün hale getirildi. Cumhur ve Millet ittifaklarının ortaya çıkması ise sokaktaki insanı; bu ittifaklar dışında kalan Partilere hiçbir şans vermediği için, söz konusu iki güç arasında “ehveni şer” tercihi yapmak durumunda bırakıyor. Bu durum 2023 seçimlerine giderken Türkiye’nin...

Continue reading

Kendini dayatan çözüm (4)

İktidarı ve muhalefetiyle (Cumhur – Millet) Sistem Partilerinin çözümsüzlüğü, gerçekte Sistemin çözümsüzlüğüdür. 2020 yılında kurulan 27 Parti ve 2021 yılında da aynı hızla yeni siyasi partilerin kurulmaya devam etmesinin sadece bir açıklaması vardır:  Toplumumuz büyük bir arayış içindedir. Bu arayış sadece Partisiz olan yurttaşlar açısından değil, halihazırda mevcut partilerden birinin içinde olan veya o Partileri destekleyen yurttaşlar...

Continue reading