“Para alan emir alır!”

James Petras, Türkiye’de de oldukça tanınan Latin kökenli bir ABD’li akademisyen. Bugüne kadar aralarında “Küba’yı savunmak”, “Küreselleşme Kıskacında Arjantin”, “Küreselleşme ve İmparatorluk”, “Latin Amerika’da Devlet iktidarı ve Toplumsal Hareketler”, “Stratejik Barbarlık”, “Çok Uluslu Şirketler Yargılanıyor”, “İmparatorluk Politikası” adlı kitapları, değişik yayınevleri tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlandı. Petras...

Continue reading

“Yapay zekâlı değirmen”

Meşhur basitleştirmedir; Karl Marks, üretim araçlarındaki gelişmeler ile toplumsal sistemler arasında bir ilişki olduğu fikrine kanıt olarak el değirmeninin Köleci topluma, yel (veya su) değirmeninin Feodal topluma, buharlı değirmenin ise Kapitalist topluma denk geldiğini söylemişti. “Yapay zekalı değirmen” tabirini hiç duymadım ama günümüzdeki yaygın kullanımından hareketle değirmen işlevi gören fabrikalarda da yapay zekanın kullanılmaya...

Continue reading

İkiyüzlü Avrupa

Önce Avusturya ve Fransa, ülkelerinde faaliyet gösteren ülkücü dernekleri yasaklama kararı aldılar. Ardından Almanya’da, Federal Meclis’te, bütün Partilerin katıldığı bir kararla benzer bir karar alındı. Şimdi de Hollanda harekete geçmiş durumda… Diğer AB üyesi Batı Avrupa ülkelerinde de benzer yönde hareketlenmelerin olduğunu da gazete sayfalarına yansıyan haberlerden biliyoruz. Açıklanan gerekçe; ülkücü derneklerin halklar arasında...

Continue reading

Atlantik çıkmazında çırpınmak!

Başını CHP’nin çektiği sistem içi muhalefetin durumu kısaca, “Atlantik çıkmazında çırpınmak” olarak özetlenebilir. Millet İttifakı’nın Anayasa çalışmalarından sorumlu kişisi İbrahim Kaboğlu; 2018 yılında dört partinin temsilcilerinin kendi başkanlığında yeni Anayasa çalışmaları yaptığını açıklıyor ve bu Anayasanın içinde nelerin yer aldığına dair bilgileri de veriyor. Meral Akşener hemen yalanlıyor bu bilgiyi. Öte yandan düne...

Continue reading

Bölgesel Birlikler Dünyası

Günümüz dünyasına damgasını vuran en önemli olgu, 1960’lı ve 70’li yıllarda ortaya çıkan, daha sonraki neo liberal gericilik döneminde başlangıçtaki önemini kaybeden bölgesel birliklerin (AB hariç), yeniden canlanması ve eskiden beri var olan birliklere yenilerinin eklenmesidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasının dünyasına, bir dönem iki kutupluluk damgasını vurdu. 1990’lar ve 2000’lerin başında ABD, tek kutuplu dünya hayalinin gerçekleştiğini...

Continue reading