Kitaplar

Batı Asya Birliği, 5 Ülke 5 Deniz

Batı Asya ülkelerinin birliğini zorunlu kılan nedenlerin başında emperyalist güçlerin bölgeye yönelik emellerinin bir parçası olan etnik ve dini bölücülük sorunu gelmektedir.Batı Asya Birliği’ne giden yolda atılması gereken ilk adım, Türkiye’nin AB’ye üyelik başvurusunu geri çekmesi ve Gümrük Birliği Antlaşması’nı iptal etmesidir.Bu adımla birlikte Türkiye, NATO üyeliğini de sonlandırmalıdır. Ardından Türkiye, Suriye, Irak ve İran arasında, KKTC’nin de içinde yer alacağı ortak bir ekonomik bölgenin kurulması ikinci adım olacaktır. Üçüncü ve en önemli adım ise ortak bir askeri gücün oluşturulmasıdır. Batı Asya Birliği Asya, Avrupa ve Afrika arasında kelimenin tam manasıyla ve tarihi rolüne uygun olarak gerçek bir köprü olacaktır.

Kürtçe Eğitim Sorunu

Mehmet Bedri Gültekin bu kitabında ülkemizin ve bölgemizin yakıcı bir sorununa ışık tutuyor. Kürtçe eğitim mümkün mü?
Kürtler için Türkçe’nin günlük yaşamdaki yeri?
Kürtlerin ortak dili?
Irak’ın kuzeyinde Kürtçe niçin yasaklanıyor?
PKK neden Türkçe konuşmayın diyor?
PKK niçin Türkçe yazışıyor, sorguluyor, talimat veriyor?
Ortak Kürtçe’nin yaratılması ne zaman alacak?
Kürtçe eğitimi kimler savunuyor? Kürt sorununun geleceğinde bütün bunların anlamı nedir?

On İki Bin Yılın Mirası

“Bilimin Türk İslam Kaynakları” dizimiz zenginleşiyor. Mehmet Bedri Gültekin yeni kitabında, İslamın Altın Çağı olarak adlandırılan 8.-13. yüzyıllar arasındaki gelişmelerin tarihi köklerine ışık tutuyor. MÖ 10000’lere tarihlenen çanaksız çömleksiz Neolitik Döneme kadar uzanan bu yeni yolculuğumuzda, insanlığın uygarlık merkezi olmuş içinde yaşadığımız kadim coğrafyanın zengin birikimine tanıklık ediyoruz. Göbeklitepe havzasının 12000 yıldan bu yana bizlere bıraktığı mirası gözler önüne seriyoruz. Bu miras, insanlığın geleceğine yön vermeye aday
Batı Asya coğrafyasının maddi temelidir.

Tayyip, Gül ve Gülen Örgütü

Kuraldır! Bir suçlu ne kadar suç işlerse, geride de o kadar kanıt bırakır. Bu kitapta, “ergenekon davası” adı altında yapılanın bir “yargılama” olmadığını, bir “suç örgütü”nün türkiye’ye ve Türk milletine yönelik Çok geniş boyutlu bir saldırısının Söz konusu olduğunu Tüm kanıtlarıyla okuyacaksınız. Bu “suç örgütü”nün, Ergenekon davası’nın soruşturma ve kovuşturma safhalarında çok sayıda kanıtıyla birlikte kendini nasıl ele verdiğini görecek Ve şaşıracaksınız. Bu “suç örgütü”; Süpernato’dur,Gladyo/kontrgerilla’dır, Susurluk’ta ortaya çıkan örgüttür, Çiller özel örgütü’dür, Tsk’yı tasfiye eden örgüttür, Büyük ortadoğu projesi’ni Kurgulayan örgüttür.

Asya’nın Yükselişi ve Bölgesel Birlikler Çağı

Evet, nerede yaşamak istersiniz?
Sizin için mutluluk nedir? Şimdi yukarıda resmettiğimiz iki tablodan hareketle mutluluğun ne olduğu üzerinde biraz fîkir yürütelim: Mutluluk; Evin dış kapısı açık yatabilmenin huzurunu yaşayabilmektir. Sokakta rastladığınız her kişinin dostunuz olduğunu bilmektir. Gönül huzuru ile yaşadığınız ülkenin her tarafına gidebilmektir. Mutluluk, domates gibi kokan domatesi yiyebilmektir. Mutluluk, sizi gözü gibi sakınan “büyük bir aile” içinde yaşadığı­nızı bilmenin verdiği iç huzuru duyumsayabilmektir. Ve en büyük mutluluk, başkalarına yararlı olmayı hayat felsefesi olarak benimsemektir. Ve bu mutluluğu ABD ve diğer kapitalist toplumlarda yaşamanı­za olanak yoktur. Onun için, insanlar açısından “nerede yaşamak istersiniz?” soru­sunun cevabı; aynı zamanda, hangi sistemin sonunun geldiği soru­sunun da cevabıdır.

Kürt Sorununda Türkiye’nin Çözümü

Türkiye’de Kürt sorununda gelinen son aşama:
ABD ve AB Türkiye’yi Kürt sorunu üzerinden rehin almış durumdadır.
1991’de barışçı çözümü kim engelledi?
Batı güdümlü Kürt milliyetçiliğinin geldiği yer. “ABD dışarıdan; AKP, Fethullah ve biz içeriden Cumhuriyet’i yıkacağız.”
Bölge kalkınma ajansları ve özerklik.
Kürt sorunu, emperyalizme ve feodalizme karşı mücadele ile çözülecektir.
Şemdinli, İnegöl, Bozüyük provokasyonları.
Batman’dan ve Bismil Aslanoğlu’ndan yükselen çözüm seçeneği.
Kurtuluş Savaşı’nın formülü bugün de geçerlidir:
Kürt’le birleşip ABD’yi yenmek!

Laikliğin Neresindeyiz

Mehmet Bedri Gültekin kitabında, laikliğin neresindeyiz sorusuna, 1980’lerin dünya ve Türkiyesi’nin güncelliği bağlamında özgün bir cevap veriyor. Türkiye’nin çağdaşlaşma sorununu, kapsamlı bir dünya görüşü açısından inceliyor ve bir tarih teorisi oluşturuyor. Kitabın birinci baskısının yapıldığı yıllarda bir şeriatçı tehlikeye dikkat çekiyor. Bugün ise, bir tehlike olmaktan çıktı, yaşadığımız bir gerçeklik haline dönüştü. Şeriatçılar, kendi ifadeleriyle “tebliğ” aşamasını geride bırakıyorlar artık. “Cihat”, İslamcı literatürde içinde bulunduğumuz dönemi karakterize ediyor. Türkiye çağdaşlaşma yolunda önemli mesafe aldı. Sosyo-ekonomik ve kültürel yapısıyla çağdaş ve demokratik sürecin tamamlanması hala önümüzde duran bir sorundur. Bunun tamamlanması dine karşı bir ideolojik mücadele ile mümkündür. Elinizdeki kitap, Türkiye’nin yüz yıllık birikimini, Türk devriminde laiklik ve İslamiyet konularını inceliyor.

Sultan Galiyev Eleştirisi

Mehmet Bedri Gültekin, bu çalışmasında, Sultan Galiyev olayını tüm boyutlarıyla ele alıp tahlil ediyor. Bazı Kemalistlerin, Sultan Galiyev ile Mustafa Kemal arasında benzerlik kurmalarını eleştiren Gültekin, iki çizgi arasındaki karşıtlığı ortaya koyuyor.

Kitaptan bazı konu başlıkları: Galiyev Yazarları Kimlerdir ve Neler Söylüyorlar; Emperyalizm Çağında Devrim Sorunu ve Tek Ülkede Sosyalizmin İnşası; Bilimsel Sosyalizm ve Ezen-Ezilen Millet Çelişmesi; “Geri Avrupa ve İleri Asya”; Kurtuluş Savaşı ve Ekim Devrimi; Ekim Devrimi ve Sultan Galiyev.

Gelenek ve Gelişme

Mehmet Bedri Gültekin, bu çalışmasında toplumsal gelişmede geleneğin rolü konusunu ele almaktadır.
Kitaptan bazı konu başlıkları şöyle: Gelenek Unsurunun Gücü Nereden Geliyor?.. Unutulan Geçmiş… Geçmişe Değer Verme, Geleceği Küçümseme… Ortadoğu’da Uygarlık Döneminde Gelenek Faktörü… Eşitsiz Gelişmede Gelenek Unsurunun Oynadığı Rol… Asr-ı Saadet Rüyalarıyla Geleceğe Yürümek… Toplumsal Gelişmede “Dışardan Alma”nın Rolü… İslami Düşüncenin Gelişim Süreci ve Türklerin İslamiyeti Kabulü… Osmanlı’dan Kalan Miras… Dindışı Düşünmenin Cezası: Ölüm… Bilinemezlik, Korku ve Din Dili… Geleceği Geçmişte Aramak… Amerikan Merkezli Bir Gelecek Rüyası… İlk Ütopyalardan Bugüne Değişen Nedir?.. Din, Aydınlanma, Laiklik… Totem ve Büyü… Büyüsel Düşünceden Dini Düşünceye Geçiş: Çoktanrıcılık… Olgun Devletin Ürünü: Tektanrıcılık… Antiemperyalizm ve Dini İdeoloji… Türkiye’de Laikliğin Toplumsal Temelinin Oluşması…

Türkçenin Dünü ve Yarını

Bu kitaptaki yazılarda, dil konusunda ileri sürülen başlıca tezler ele alınacaktır. Taraflarını, Türk Dil Kurumu’nun ve tutucu çevrenin omuşturduğu tartışma, bu yıl Türk Dil Kurumu’nun hukuki varlığının sona erdirilmesiyle yeni bir döneme giriyor. Sorun çözülmüş olmaktan uzaktır. Dil konusunda, daha geniş tartışmaların gündeme geleceği açıktır.