Hakkında

1953 Tunceli, merkeze bağlı Gömemiş köyünde doğdu. Orta halli bir köylü ailesi olan Yusuf ve Fatma Gültekinlerin 10 çocuğundan dördüncüsüdür. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Tunceli’de okudu. 1969-70 öğretim yılında Tunceli lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne girdi. Gültekin daha lise yıllarındayken sosyalist fikirlere yakınlık duydu. Bunun sonucunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne girdiği yıl, Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) bünyesindeki ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübüne üye oldu. Devrimci gençlik hareketi içinde aktif olarak yer aldı.

12 Mart askeri darbesinden sonra Gültekin, askeri rejime karşı örgütlü mücadele etmek gerektiği düşüncesi ile Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi saflarında yer aldı. 4 Mart 1972 günü Urfa’nın Siverek ilçesinde gözaltına alındı, tutuklandı. Diyarbakır ve Mamak askeri tutukevlerinde toplam iki buçuk yıl hapis yattı. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davası’nda yargılandı. Mahkemede yaptığı savunma ve konuşmalardan dolayı hakkında toplam 70 yıla kadar hapis cezasının istendiği çeşitli “hakaret ve mukavemet” davaları açıldı. Gültekin bu arada yargılandığı ana davadan 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Ecevit Hükümeti 1974 Baharı’nda af yasası çıkardı. Siyasi davalardan hükümlü ve tutukluları kapsam dışında bırakan af yasası Temmuz 1974’te Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Mehmet Bedri Gültekin bunun üzerine diğer arkadaşlarıyla birlikte 12 Temmuz 1974’te serbest bırakıldı.

Gültekin 1974 Sonbaharında haftalık Aydınlık dergisinin yayınlanmasında görev aldı. Tunceli’de derginin bürosunu açtı. Çok geçmeden derginin bütün büroları polis tarafından basıldı. Dergi çalışanlarından bir kısmı tutuklandı. Gültekin hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Gültekin’in Aydınlık davasından yargılanması 1977 yılına kadar sürdü ve beraat kararı ile sonuçlandı.

1978 yılında Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin kurulmasından sonra Gültekin bu Parti’nin çeşitli kademelerinde görev aldı. 28-29 Ocak 1980 tarihlerinde yapılan partinin birinci kongresinden sonra Merkez Komitesi’ne ve Başkanlık Kurulu üyeliği’ne seçildi.

12 Eylül askeri darbesinden sonra Gültekin ve arkadaşları hakkında askeri yönetim tarafından gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Gültekin, 4 Kasım 1980 günü gözaltına alındı. Mamak Askeri Tutukevi’nde ve o zamanlar parti yöneticileri için tutukevi olarak kullanılan askeri dil ve istihbarat okulundaki tutukluluk yıllarından sonra Kasım 1984’te tahliye oldu. Gültekin, Türkiye İşçi Köylü Partisi Davası’ndaki yargılanmasının sonucunda 8 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca ömür boyu siyasi haklarından yasaklandı.

Gültekin, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Bu okulu 1985 yılında bitirdi.1984 yılında tahliye olmasından sonra aylık olarak yayınlanan Saçak dergisinin yazı kurulu üyesi olarak çalıştı. Arkadaşları ile birlikte haftalık bir haber yorum dergisinin yayınlanması hazırlıklarını yürüttü. Bu çalışmanın sonrasında 2000’e Doğru dergisi 1987 başlarında yayın hayatına başladı.1987 Mayısı’nda askere gitti. 

Gültekin, 1989 yılında 2000’e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak Diyarbakır bürosunu açtı ve iki yılı aşkın bir süre bu bölgede görev yaptı. 

1991 yılında Türk Ceza Kanunu’nun 141. Maddesi yürürlükten kaldırıldı. Böylece Gültekin hakkındaki ömür boyu siyaset yasağı da kalkmış oldu. Gültekin bunun üzerine Sosyalist Parti’ye üye oldu. Bu Parti’nin Temmuz 1991’de yapılan 2. Kongresi’nde Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyeliğine seçildi. Parti’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı yıl yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Parti’nin Tunceli Milletvekili adayı oldu. 

Sosyalist Parti 1992 yılında Kürt meselesinde savunduğu çözüm önerilerinden dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 

Gültekin ve arkadaşları bu karardan sonra İşçi Partisi’nin kuruluşunu gerçekleştirdiler. Gültekin, İşçi Partisi’nde de Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyesi oldu ve Genel Başkan yardımcılığı görevini yürüttü.1994 yılında yapılan 3. Genel Kongreden sonra Parti’nin genel sekreterlik görevini üstlendi. 

Gültekin’in Genel Sekreteri olduğu İşçi Partisi 24 Eylül 1998 günü Parti’nin toplam 540 örgütü aynı saatte 15 binden fazla güvenlik görevlisi seferber edilerek basıldı. PKK ile ilgili bazı belgeler gerekçe gösterilerek yapılan baskın sonucunda Parti genel Başkanı Doğu Perinçek ve Genel Sekreter Mehmet Bedri Gültekin gözaltına alındı. Gültekin bu davada iki ay tutuklu kaldı. Yargılama sonunda PKK ile ilgili olduğu iddia edilen belgelerin sahte olduğu ve İşçi Partisi’ne komplo kurulduğu kanıtlandı, Perinçek ve Gültekin beraat ettiler.

Talat Paşa Komitesi, 2005 -2007 yılları arasında Avrupa Başkentlerinde yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızı seferber ederek, emperyalistlerin “Ermeni Soykırımı Yalanı”na karşı büyük bir mücadele örgütledi. Gültekin, İşçi Partisi’nin Avrupa temsilciliği ile birlikte Lozan, Berlin ve Paris’te gerçekleştirilen kitlesel miting ve toplantıların Avrupa’daki hazırlık çalışmalarına önderlik etti.

Mehmet Bedri Gültekin 2006 – 2008 yıllarında Genel Sekreterlik görevinin ardından, Partinin Örgütlenme Bürosu Başkanlığı görevini yürüttü.

2008 Mart’ında Türk Ordusu’nu ve yurtsever devrimcileri hedef alan Ergenekon tertibinin sahneye konmasıyla İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Sekreter Nusret Senem ile Aydınlık ve Ulusal Kanal yöneticileri tutuklandı. Gültekin, Partinin Genel Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Aynı tertip kapsamında tutuklandığı 2011 Ağustosuna kadar Ergenekon tertibine karşı verilen mücadeleye önderlik etti.

Ergenekon tertibine karşı verilen mücadele adım adım gelişti. Başlangıçta sadece İşçi Partisi üyelerinin yürüttüğü mücadeleye yıllar içinde toplumun hemen her kesiminden destekler olmaya başladı. 2012 ve 2013 yıllarında tam üç kez on binlerce yurttaş, Silivri cezaevini kuşattı. Bu mücadeleler sonucunda 2014 Mart’ında Silivri duvarları yıkıldı. Gültekin ve arkadaşları Anayasa Mahkemesi kararı ile tahliye edildiler.

Gültekin, sonraki yıllarda Partinin Örgütlenme Bürosu Başkanı ve Genel Saymanı olarak görev yaptı. 2015 ve 2018 seçimlerinde Partinin Gaziantep milletvekili adayı oldu.

Mehmet Bedri Gültekin, Vatan Partisi içinde son yıllarda giderek artan ideolojik, siyasi ve örgütsel konulardaki fikir ayrılıklarının ifade edilme olanaklarının yok edilmesi ve kanun ve tüzük hükümlerinin yok sayılarak Merkez Disiplin Kurulu kararının tanınmaması sonucu 20 Ocak 2021 tarihinde çok sayıda Parti üyesi ile birlikte istifa etti. 23 Nisan 2021 günü kamuoyuna açıklanan Milli Demokratik Devrim Hareketi Kuruluş Bildirgesi ile yıl sonuna kadar Partileşme hedefi duyuruldu.

Milli Demokratik Devrim Hareketi, 3-4-5 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin kuruluşunu ilan etti. Mahmet Bedri Gültekin Partinin Genel Başkanlığına seçildi.

Gültekin, sarı basın kartı sahibidir ve İngilizce bilmektedir. 

Mehmet Bedri Gültekin, öğretmen Zülfiye Gültekin ile 1977 yılında evlendi ve Ahmet Kerim Gültekin adında bir çocukları vardır. 

Mehmet Bedri Gültekin’in bugüne kadar çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makale ve incelemesi bulunmaktadır. Makale ve incelemeleri Aydınlık, Bora, Türkiye Gerçeği, Varlık, Saçak, 2000’e Doğru, Yüzyıl, Teori, Öğretmen Dünyası, Papirüs gazete ve dergilerinde yayınlandı.

Haftalık olarak yazdığı makaleler, Anadolu’da onlarca yerel gazetede düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Eserleri 

Gültekin’in İşçi Partisi tarafından düzenlenen Kamulaştırma Forumu ve Eğitim Kurultayı’na sunduğu tebliğler, Daha sonra yayınlanan “Özelleştirme Değil Kamulaştırma” ve “Devrimci Cumhuriyet’in Eğitim Programı” kitapları içinde yer aldı. 

Yayınlanmış 12 kitabı bulunmaktadır. Gültekin’in ilk kitabı “Sovyet Sosyal Emperyalizmi ve Kürt Millî Meselesi” 1980 yılında Aydınlık Yayınları tarafından yayınlandı. Diğer kitapları ve yayın tarihleri ise şöyledir: Türkçe’nin Dünü ve Yarını (Kaynak yayınları 1983), Laikliğin Neresindeyiz? (1.b. Öğretmen yayınları, 1987; 2.b. Kaynak yayınları, 1995), İkibinlerin Eşiğinde Kürt Sorunu (Kaynak Yayınları 1993), Gelenek ve Gelişme (Kaynak Yayınları 1998), Sultan Galiyev Eleştirisi (Kaynak Yayınları 1999), Kürt Sorununda Türkiye’nin Çözümü (Kaynak Yayınları, 2009), Kürtçe Eğitim Sorunu (Kaynak Yayınları, 2012), Tayyip, Gül, Gülen Örgütü (Kaynak Yayınları, 2013),Batı Asya Birliği (Kaynak Yayınları 2014), Oniki Bin Yılın Mirası (Kaynak Yayınları, 2015), Asya’nın Yükselişi – Bölgesel Birlikler Çağı (Kuzgun Kitap, 2018)

Gültekin İşçi Partisi’ni temsilen dünyanın çeşitli ülkelerinde çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı. Yugoslavya Solu’nun 1996-97 ve 98 yıllarında Belgrad’da düzenlediği uluslararası toplantılarda Gültekin’in sunduğu tebliğler daha sonra bu parti tarafından İngilizce ve Sırpça yayınlandı.