“Vatansız Para” palavrası

Osman Başıbüyük imzalı bir “Manifesto” sosyal medyada dolaşıma sokuldu. “Manifesto” deyimi sayın Başıbüyük’e ait. 174 yıl önce yazılmış olan Komünist Manifesto’ya nazire olarak kullanıyor.

200 yıla yakın bir zamandır dünyada bütün olup bitenlerin, “vatansız para” sahibi olan bir avuç Yahudi zengin tarafından belirlendiğini iddia eden Başıbüyük, “Manifestosu”nda özetle şunları söylüyor:

– Komünist Manifesto, “vatansız para” tarafından yazıldı. Amaç işçileri ayaklandırarak, vatansız paranın önünde engel olan mevcut devletleri yıkmaktı. İlk eylemleri de 1848 işçi ayaklanmasını tezgâhlamak oldu.

– Birinci Dünya Savaşı’nı “vatansız para” çıkardı. Buradaki amaç da devletleri birbirleriyle çatıştırarak bertaraf etmekti.

– Ekim Devrimi’ni “vatansız para” tezgâhladı. Sovyet Devriminin önderlik kadrosunun tamamına yakını Yahudi’dir. Ekim Devrimi’nde olan, bir anlamda “FETÖ’nün iktidarı ele geçirmesidir.”

– “Vatansız para” için sosyalizm sadece bir araçtır. Dünya hakimiyetleri önündeki engeller Sosyalizm sayesinde ortadan kaldırıldıktan sonra Sosyalizm de, içine yerleştirilmiş “bombalar”la tasfiye edilmektedir.

– Çin Halk Cumhuriyet’nin kuruluşu da bir “vatansız para” operasyonudur. Nitekim Çin bugün, “vatansız para”nın dünya hakimiyeti için çalışan bir ülkedir.

– Kovid 19 salgını, Rusya –Ukrayna savaşı; bütün bunlar “vatansız para”nın dünya hakimiyeti için kurgulanmıştır. Devletler mülksüzleştirilmekte, azgınlaştırılan enflasyonla bireyler de mülksüzleştirilmekte ve böylece “vatansız para”nın dünyaya egemen olmasının koşulları yaratılmaktadır.

– Hayat koşulları gittikçe kötüleşen emekçi kitleler ayaklanmaya zorlanmakta, ama gerçekte bu ayaklanmalarla devletler güçsüzleştirilecek ve bu da “vatansız para”nın dünya hakimiyetini gerçekleştirmesine hizmet edecektir.

– Aslında bütün bu olup bitenler, bundan 120 yıl önce kararlaştırılmış olan “Siyon protokollerinde” açıkça yazılmıştır.

– Çare; dünya ölçeğinde “vatansız para”yı kamulaştırmaktır!

BAZI SORULAR

Hemen akla gelen bazı basit sorularla Başıbüyük’ün iddialarına cevap vermiş olalım:

– Emperyalizme karşı verilen tarihin ilk Milli Kurtuluş Savaşımızı ve genç Cumhuriyeti’mizi Vatansız Para’nın mimarı olduğu bir devlet mi destekledi?

– Dünyanın başına bela olan Hitler faşizmini 20 milyon evladını feda ederek durduran Sovyetler Birliği yöneticilerinin tamamının, “vatansız para”nın Yahudi kökenli elemanları olduğu iddiası nereye oturuyor?

– Bugün dünyanın en büyük ekonomisi olan Sosyalist Çin, “Vatansız Para”nın hangi

amacına hizmet etmektedir? Çin’de bilindiği üzere Yahudi kökenli kimse yaşamıyor ve Çin’in belirlediği koşullarda yatırım yapan yabancı sermayeden rahatsız olanların başında ABD geliyor.

– Yazara göre “vatansız para”, Batı ekonomilerine ve dünya ekonomisine hakim durumda. Gelişmekte olan dünya ülkelerinin dünya ekonomisi içindeki payının yüzde 50’nin üzerine çıkması ve Batı’nın ekonomik üstünlüğünü kaybetmiş olması nasıl açıklanacaktır?

– Yahudi kökenli büyük sermayedarlar bugün esas olarak ABD ve İngiltere’dedir. Bu iki emperyalist devlet, İsrail devletinin ortaya çıkışında ve sonrasında Siyonist İsrail ile tam dayanışma içinde oldular. Bunun temel açıklaması; Başıbüyük’ün “vatansız parası”nın esas olarak ABD ve İngiltere sermayesi olmasıdır.

Bu duurmda, “vatansız para”nın ABD ve İngiltere ile olan bağını gizlemek bu ülkeleri aklamak olmuyor mu?

– Sosyalist ülkelerin bugüne kadar ve halen ABD ve İngiltere’nin karşısında, Siyonizmin hedef aldığı Filistinlilerin ve Müslüman ülkelerin yanında olmasını bu “manifesto”nun neresine oturtmak gerekir?

ESAS AMAÇ NE?

Osman Başıbüyük’e göre dünyada bütün olup bitenler, bir görünmez merkezin ve o merkezin emrindeki kripto elemanların planlaması ve yönlendirmesi ile gerçekleşmektedir. Mücadele eden kitleler ise gerçekte sadece o merkezin emellerine alet olmaktadırlar.

Şimdi bütün kapitalist dünyayı ve ülkemizi de vuran ekonomik krizin kitleleri sokağa dökmesi kaçınılmazdır. Ama sokağa çıkacak olan kitleler, “vatansız para”nın emellerinin gerçekleşmesine hizmet etmekten başka bir şey yapmış olmayacaklardır.

Başıbüyük’ün söylediği hiçbir şey yeni değil. “Siyon protokolleri” uydurmacasından, bütün devrim önderlerinin Yahudi olduğu yalanına kadar herşey daha önce de söylendi. Başıbüyük sadece binlerce kez söylenmiş olan yalanları tekrarlıyor.

Gerçekte dünyamız tarihi bir yol ayrımında. Neo-liberal kapitalist sistemin insanlığa ve dünyaya, bu saatten sonra ölüm ve yıkımdan başka verebileceği bir şey kalmadı. İnsanlık ya tarihin bu en yıkıcı sistemine teslim olarak intihar edecek ya da ayağa kalkarak bu sömürü ve zulüm sistemini tarihe havale edecek.

Yüzyıl öncesinde değiliz. Arkamızda kalan yüzyılda dünya halkları bağımsız ulus devletler kurarak ve yaşadıkları başarılı – başarısız sosyalizm deneyleri ile bugün ne yapılması gerektiğini biliyorlar.

Onun için Başıbüyüklerin “sakın ha ayağa kalkmayın sizi kullanıyorlar ve elinizde olandan da olacaksınız” yollu tavsiyeleri, “oturun oturduğunuz yerde, sakın başka şey düşünmeyin” demekten başka anlama gelmiyor.

“Dünya çapında vatansız sermayeyi kamulaştırmak” gibisinden tumturaklı lafların ise gerçeklik dünyasında en ufak bir karşılığı yok. Kim ve nasıl kamulaştıracak bu “vatansız para”yı?

Son bir hatırlatma: “vatansız para” teorileri sadece ve sadece günümüzün en saldırgan ve o “vatansız para”nın da esas sahibi olan ABD emperyalizmini aklamaya hizmet ediyor.

Emekçi halkımızın, İşçi sınıfımızın ve bütün milletimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma bayramı ile Ramazan Bayramını kutluyorum.