Türkiye’nin geleceği

Vatan Partisi Ankara il örgütü 7 Ekim günü olağanüstü kurultayını yaptı. Yakın zamana kadar Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevini yürüten Aykut Diş, Ankara il Başkanlığına seçildi. 29 Kişilik İl Yönetim Kurulu’nun yaklaşık yarısı, 20’li ve 30’lu yaşlardaki gençlerden oluşuyor.

Kurultay sırası 21 Ekim’de, İstanbul İl Örgütü’nde… Orada da arkada kalan milletvekili seçimlerine kadar TGB Genel Başkanlığını yapmış olan Cem Dikmen, atamayla gerçekleşmiş İl Başkanlığını Kurultayın onayına sunacak. TLB eski Genel Başkanı Bora Çelik de İl Yönetim Kurulu üyesi. Ankara’da olduğu gibi İstanbul’da da Yönetim Kurulu üyeleri içinde çok sayıda genç üye var.

Ankara ve İstanbul bu açıdan istisnai örnekler değiller. Son birkaç yıl içinde aralarında İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Bursa, Sakarya, Konya, Zonguldak, Karabük gibi illerin olduğu çok sayıda il örgütü, Yönetim Kurullarında genç üyelerine görev verdi.

Elbette Vatan Partisi’nde gençlere görev verme, sadece il örgütleri ile sınırlı değil. Merkez organlarında gençlere görev verme, eskiden beri Vatan Partisi’nin geleneğidir. Ama özellikle son iki Genel Kurultayda, geçmişe oranla daha fazla sayıda genç üye sorumluluk aldı. Şu anda 110 kişilik Merkez Karar Kurulu’nun yaklaşık üçte biri, genç üyelerden oluşuyor.

Vatan Partisi, gençlerine vitrin süsü gözüyle bakmıyor. Merkez Organlarına seçilen gençler en önemli sorumlulukları üstlenmiş durumdalar. Genel Sekreter Utku Reyhan beş yıl öncesine kadar Gençlik Örgütü’nde yöneticiydi. Merkez Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç, Meslek Örgütleri Bürosu Başkanı Meltem Ayvalı, Merkez Propaganda Bürosu Başkanı Serdar Üsküplü en üst düzeyde sorumluluk üstlenmiş genç üyeler.

Partinin önderlik ettiği çok sayıda basın – yayın organında ise çok daha çarpıcı bir durum vardır. Bu organlarda, genç kadrolar yüzde 90 oranında sorumluluk üstlenmiştir
Vatan Partisi örgütlenmesindeki gençleşmenin motoru, Öncü Gençlik’ten gelen genç kadroların profesyonel olarak görev almalarıdır. Profesyonel genç kadrolar, çalışan genç kadrolarında yönetimlerde daha fazla sorumluluk almalarında itici güç olmaktadırlar.

Genç kadroların yetişmesi
Kısaca anlatmaya çalıştığımız bu tabloyu mümkün kılan, Vatan Partisi’nin gençlik içindeki örgütlenmesi ve gençlik mücadelesi içinde yarattığı birikimdir.

Parti’nin Gençlik kolu olan Öncü Gençlik, 53 ilde örgütlüdür ve ayrıca 15 ilde, temsilcilik düzeyinde faaliyet göstermektedir. Öncü Gençliğin faaliyet alanı esas olarak Üniversitelerdir. Örgütlü olunan Üniversite sayısı 106’dır. Bu veriler, Öncü Gençliğin, Türkiye’nin her tarafında, hemen hemen bütün illerde faaliyet gösterdiği anlamına geliyor.
Öncü Gençlik, Türkiye’nin en yaygın ve en büyük gençlik kitle örgütü olan TGB içinde çalışmaktadır. TGB önderlerinin, örgütlerinin durumuyla ilgili olarak verdiği bilgi özetle şöyledir:

“Türkiye Gençlik Birliği, harekete geçirebildiği kuvvet ve etki alanı itibariyle ülkemizin en büyük gençlik örgütüdür. Üniversiteli ve liseli gençlik kitleleri içinde çalışma yapmaktadır. TGB, 72 İlde teşkilatlı bir çalışma yürütmektedir. Liseli kolu olan Türkiye Liseliler Birliği ise 80 il ve ilçede örgütlüdür. Toplam üye sayısı 13 bindir ve 140 üniversitede teşkilatlıdır.  Üniversite çalışmasını resmi toplulukların yöneticisi ve üyesi olarak sürdürmektedir. Türkiye genelinde başta Atatürkçü Düşünce Toplulukları olmak üzere edebiyat, felsefe, tarih, tiyatro, bilim ve birçok farklı alanda faaliyet gösteren 152 topluluğa önderlik etmektedir. Yönettiği veya önderlik ettiği toplulukların üye sayısı takriben 45 bin öğrenciyi bulmaktadır. Resmi yayın organı olan Kırmızı- Beyaz Dergisi’ni 2 ayda bir çıkarmakta ve ortalama 15 bin adet basmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin birçok üniversitesinde 42 adet yerel yayın çıkarmaktadır.

“Yurtdışında da faaliyet yürüten TGB’nin 9 ülkede ve 22 merkezde teşkilatı vardır. Dünyadaki antiemperyalist gençleri tek bir çatıda toplamak için kuruluşuna önderlik ettiği “Dünya Anti- Emperyalist Gençlik Birliği”nin dönem sekreterliğini yürütmektedir. Bu örgüt aracılığıyla 27 ülkeden 32 örgütü anti emperyalist mücadelede birleştirmektedir. 
“Türkiye Gençlik Birliği yaptığı çok yönlü çalışmalarla Türkiye’nin tartışmasız en etkili ve büyük gençlik örgütü haline gelmiştir. Üniversitedeki diğer gençlik grupları üzerinde de büyük bir saygınlığa sahiptir. Yalnızca üniversiteli öğrenciler değil, binlerce akademisyen ve üniversite çalışanı da TGB’nin ilişki ağının içindedir. Açılımın sona ermesinin ardındanÜniversitelerde çalışma yürüten tek kuvvet haline gelmiştir. Arkasında iktidarın olduğu ve milyonlarca lira yardım alan diğer gençlik kuruluşları, TGB’nin üniversite içindeki etkisinin yarısına bile sahip değildir. TGB’nin dışında yer alan kuvvetler arasında, Ülkü Ocakları hariç, yaygınlığı ve kuvveti olan bir örgüt yoktur.  Ülkü Ocakları ise, belli özel günler dışında harekete geçmekten aciz ve siyasi perspektifi olmayan bir çalışma tarzı yürütmektedir. Atatürkçü ve vatansever gençlik sürekli ve sistemli bir şekilde TGB’de örgütlenmektedir.”

Mücadele içinde yetişen kadrolar
Vatan Partisi gençliği, çok büyük mücadelelerin içinden gelmektedir. Arkada kalan dönemde onbinleri, yüzbinleri ve hatta zaman zaman milyonları etkilemiş ve harekete geçirmiştir.

Ergenekon ve Balyoz tertiplerinin çökertilmesinde Öncü Gençlik, en önde mücadele etti.

Haziran ayaklanması günlerinde Türkiye’nin dört bir yanında kitlelerin en önünde TGB’li gençler vardı.

ABD emperyalizminin Türkiye’nin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve Türk Milletinin ulusal onuruna yönelik saldırgan politikasına ve küstah eylemlerine Öncü Gençlik yanıt verdi. Süleymaniye’de Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesine cevap, Vatan Partili gençlerden geldi.

“ABD’nin kara gücü” olan terör örgütü Mehmetçiğe saldırdığında, Türkiye’nin bütün üniversitelerinden “Hepimiz Mehmediz” sloganını yükseltti.

Kısacası Vatan Partili gençlik, Türkiye’nin “Vatan Savaşı”nın gençliğidir.

Vatan Partili genç, hem eylem adamıdır ama aynı zamanda okuyan, araştıran, tartışan, fikrini özgürce söyleyen Devrimci Öncüdür. Onlar Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk İstiklal ve Cumhuriyeti”ni emanet ettiği gençler olduklarını pratikleriyle kanıtlamışlardır.

İşte Vatan Partisi, böyle bir hazineden beslenmektedir.

Türkiye’nin geleceği olan Parti

Bugün anlamlı olan ve üzerinde düşünülmesi gereken konu şudur: Neden Vatan Partisi dışında hiçbir Parti, gençlik içinde böyle bir örgütlenme gerçekleştiremedi ve neden VatanPartisi dışında hiçbir Parti; en üst yönetim organlarında gençlere görev ve sorumluluk vermede Vatan Partisi’nin yanına dahi yaklaşamadı?

1. Vatan Partisi’nin lider kadrosu; Genel Başkan Doğu Perinçek başta olmak üzere 1968 gençlik hareketinden gelmektedir. 68 Gençlik Hareketinin önderlerinin büyük çoğunluğu, sonraki on yıllar boyunca Aydınlık Hareketi’nin omurgasını oluşturdu. Dolaysıyla deyim yerindeyse genç önderlere görev ve sorumluluk vermek, Vatan Partisi’nin genlerinde vardır.

2. Tarihimizdeki büyük devrimci atılımların mirasçısı olmadan gençlikle birleşmek, gençliği harekete geçirmek mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığında devrimci tarihimizi araştırmak, kazanımlarına sahip çıkmak anlamında Vatan Partisi ile kıyaslanabilecek bir başka siyasi akım yoktur.

3. En başından beri gençliğin mücadele içindeki yerinin bilincinde olarak Vatan Partisi, gençlik içinde çalışmaya her zaman önem vermiştir. Vatan Partisi, Gençlik hareketinin kendine özgü doğasını bilmekte, gençlerine güvenmekte ve onlara inisiyatif tanımaktadır.

4. En önemlisi Vatan Partisi program ve politikalarıyla; tam bağımsızlığın, gerçek demokrasinin ve emekçi davasının Partisi olarak gençlik kitlesine hitap etmektedir. Bundan dolayı mücadelesi, gençlik içinde yankı bulabilmektedir.

5. Diğer bütün Partiler arkamızda kalan dönemin Partileri iken, Vatan Partisi geleceğin Partisi’dir. Bütün toplum kesimleri içinde gözleri en fazla geleceğe dönük olan kesim ise gençliktir. İşte bu ortak özellik, Vatan Partisi ile Gençliği buluşturmaktadır.

 Son söz: Gençliği olmayan Partinin geleceği yoktur. Gençliği ile Vatan Partisi; Türkiye’nin geleceğinin sahibidir.

18 Ekim 2018