Bölgesel birlikler çağı

Trump’ın Putin’le buluşması özellikle ABD’de büyük tepkilere yol açtı. Tepkileri,  arkada kalan “Amerikan Çağı”na, Conilerin yaktıkları ağıt olarak da okuyabiliriz.
1987 yılında Doğu Perinçek Saçak dergisinde, “Çok Kutuplu Dünyaya Doğru” başlıklı makalesini kaleme aldığında geleceğe ilişkin bir öngörüde bulunuyordu. Bilindiği üzere o günden sonra Doksanlarda, ABD’nin “Tek Kutuplu Dünya” özlemi çılgınlığını yaşadık.
Bu devletin “Tek Kutuplu Dünya” rüyası ancak 15 yıl sürebildi. Çünkü ABD’nin emperyalist hegemonyacı emelleri ile dünyamızın yaşadığı gerçeklik arasında derin bir uçurum vardı. Deyim yerindeyse ABD, akıntıya karşı yüzüyordu.
Dünya tek kutupluluğa değil, “çok kutuplu” olmaya doğru gidiyordu. İşte şimdi, o otuz yıl öncesinden öngördüğümüz çok kutuplu dünyadayız.

Dünyamızın “Kutupları”
Çok kutuplu dünya denince akla ABD, AB, Rusya ve Çin geliyor öncelikle. Ama böyle bir tanımlama, günümüz dünyasını tam olarak anlatmamaktadır.
Şu anda Dünyanın en hızlı gelişen ülkesi Hindistan. Hindistan çelik üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada. 10 – 15 yıl sonrasına ait öngörülerde, ekonomik büyüklük olarak ilk beş ekonomi içinde olacağı hesaplanıyor.
Brezilya, Meksika ve Endonezya; geleceğin dünyasında bugünkü konumlarından çok daha farklı yerlerde olacaklar.
Ama gerçekte tek tek ülkelerin durumuna bakılarak, bugünün dünyası da geleceğin dünyası da anlaşılamaz.
Dünyamız bölgesel birlikler çağına adım atmıştır. Önümüzdeki on yıllar içinde Bölgesel Birliklerin daha da şekilleneceğini, ete kemiğe bürüneceğini, tek tek ülkelerin içinde yer aldıkları veya alacakları bölgesel birliklerle birlikte Dünya ekonomisinde ve siyasetinde rol üstleneceğini söyleyebiliriz.

Bölgesel Birlikler
Bölgesel Birlikler daha bugünden sahne almışlardır. Avrupa Birliği’ni biliyoruz. Şanghay İşbirliği Örgütü bir yanıyla hem bir Bölgesel Birliktir, hem de bir bölgesel birlikten daha fazlasıdır.
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin olduğu coğrafyada daha bugünden alt bölgesel birlikler de bulunuyor. Rusya, Belorusya ve Kazakistan’ın Avrasya Birliği, Aralarında Çin’in de olduğu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği gibi…
Latin Amerika’da bütün ülkeleri bünyesinde toplayan CELAC, ALBA ve onların yanı sıra Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay’ın kurduğu ve bugün toplam olarak 11 üye ülkenin üye olduğu MERCOSUR var.
Afrika Birliği Örgütü’nün yanı sıra bugünden faaliyette olan üç alt bölgesel birlik bulunuyor Kara Kıta’da.
Başka Bölgesel Birlikler de var. Bir de önümüzdeki dönemde oluşması kaçınılmaz olan yeni Birlikler…

Batı Asya Birliği
Bu yeni Bölgesel Birlikler içinde belki de en önemlisi Türkiye, İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye’nin oluşturacağı Batı Asya Birliği olacaktır.
3 milyon kilometre kare toprağı, yaklaşık 250 milyon nüfusu, dünya enerji rezervlerinin yüzde 40’nı bulundurması, büyük tarımsal potansiyeli, yeterli sanayi altyapısı ve yetişmiş genç nüfusu, eşsiz tarih ve turizm potansiyeli ile Batı Asya Birliği, orta vadede çok kutuplu dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacaktır.
Türkiye, sahip olduğu çeşitli avantajlar ile Batı Asya Birliğinin motor ülkesi olmaya en yakın ülkedir.
Batı Asya Birliği için bütün koşullar olgunlaşmıştır. Biricik engel Türkiye’yi yönetenlerin mezhepçi saplantıları ve bugüne kadar yaptıkları büyük yanlışların esiri olmalarıdır.

Bulanık suda balık avlayanlar
Brüksel’de yapılan son NATO toplantısında güneyden Türkiye’ye yönelen tehditten bahsedildi. Bahseden ABD, ama tehdidin sahibi de ABD.
ABD, Ankara’nın Şam il el sıkışmamakta ısrar eden politikasından cesaret alarak Türkiye ile adeta dalga geçen kararı aldırabiliyor.
ABD’nin tehdidi ile aynı kefeye konmayabilir ama Bölge ülkeleri bir araya gelmediği için Rusya; Suriye’ye Anayasa hazırlamaya soyunabiliyor, özerklik, federasyon fantezileri yapabiliyor.
Dinci ve yobaz terörü çok kısa bir süre içinde sonuçlandırılabilirken, AKP iktidarının Esat takıntısından dolayı PKK, IŞİD benzeri örgütlerin ömürleri uzayabiliyor.
Bölge ülkeleri bir yandan dünyanın en büyük hazinelerinin üzerinde otururken, öte yandan bir araya gelmedikleri için ekonomik krizlerle boğuşmak durumunda kalabiliyorlar.

Çözümün ve çıkışın biricik yolu
Ama tarihin karşı konulamaz akışı sürmektedir:
Çok kutuplu dünyaya adım attık. Çok kutupluluk dünyanın her yerinde bölgesel birliklerin ortaya çıkması şeklinde tecelli ediyor.
Batı Asya Birliği işte bu sürecin bir parçası olarak gündeme girmiştir. İlgili ülkelerin hepsinde siyasi, ekonomik, askeri ve toplumsal koşullar hızla olgunlaşıyor.
Bugün en Batıcı politikalar izleyen CHP bile seçim bildirgesine; iktidar olur olmaz Ortadoğu Barış ve  İşbirliği Teşkilatı’nı (OBİT) derhal kuracağını yazıyorsa bu durum sadece Batı Asya Birliği’nin kaçınılmazlığını gösterir.
Her geçen gün, her geçen saat; yeni yeni gelişmelerle Bölge ülkelerine ve halklarına, var olan sorunların çözümü için bir araya gelmek dışında bir yol olmadığını tekrar tekrar gösteriyor.

20 Temmuz 2018