Sosyalist Cumhuriyet Partisi

2021 yılı Ocak ayından bu yana, siyasi yelpazedeki devrimci seçenek boşluğunu doldurma hedefi ile yeni bir Parti’nin kuruluş hazırlıkları yürütüldü. Kurucular heyeti 3, 4, 5 Aralık tarihlerinde Ankara’da toplanarak Partinin adını ve amblemini kararlaştırdı. Tüzük ve Program önerilerini görüşerek onayladı. En geç altı ayın sonunda, seçime katılmak için gerekli örgütlenmeyi yapacak Merkez Karar Kurulu’nu belirledi.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi, bütün yasal prosedürü tamamlayarak bugün itibariyle kuruluşunu kamuoyuna açıklamış bulunuyor.

Program

Kurucular Kurulu’nun kabul ettiği programın ilk dört maddesi, Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin dünyaya ve Türkiye’ye bakışı, ideolojisi, yakın ve uzak hedefi hakkında yeterli bir fikir vermektedir:

1. Kendini Dayatan Çözüm

“İnsanlık, ancak büyük kamusal projelerle alt edeceği sorunlarla karşı karşıyadır.

“Başında ABD ve AB’nin olduğu Kapitalist-Emperyalist dünyanın Neo-Liberal Piyasa

Sistemi, sorunları çözmek bir yana tam tersine nedenidir. Artık dünyanın en ücra köşesinde yaşayan insanların bile kaçınamadığı salgınlar, küresel ısınmanın sonucu olan felaketler, çölleşme; her türlü çevre kirliliği, gelir dağılımında sürdürülemez boyutlara varan bozulma, insanların onurlu ve refah içinde yaşama olanaklarının yok edilmesi, emperyalizmin etnik ve dinsel parçalama siyasetinin yol açtığı çatışmalar, yoksulluğun, terörün ve savaşların sonucu olan kitlesel göçler; ABD emperyalizminin dünya hegemonyasını sürdürme uğruna kışkırttığı çatışmalar ve yıkımlar, hepsinden önemlisi insanın kendisine yabancılaşmasının tarihin hiçbir döneminde olmadığı ölçüde derinleşmesi, insanın yıkıma uğraması…

“Bütün bu sorunlar ancak devrimlerle çözülebilir.

2. Amaç: İnsanlığın Büyük Uyum Dünyası

“Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin amacı, işçi sınıfı önderliğinde bütün milli sınıfların

iktidarını gerçekleştirerek Kemalist Devrimi tamamlamak ve Cumhuriyet Devrimimizin “Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik” ilkelerini tam olarak hayata geçirmek ve Mustafa Kemal Atatürk’ün deyişiyle “arasız devrimlerle” insanlığın sınıfsız, sömürüsüz büyük uyum dünyasını gerçekleştirmektir.

3. Eylem Kılavuzu: Bilimsel Sosyalizm

“Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin mücadelesine, insanlığın toplumsal eylem ve düşünce mirasından beslenen Bilimsel Sosyalist teori yol gösterir.

“Hareket noktamız Türkiye’nin gerçekleridir.

“Sosyalist Cumhuriyet Partisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başarılan Türk Devrimi’nin eşsiz mirasına özel önem verir. Milletimizin emperyalizme karşı büyük mücadelesi, Cumhuriyet Devrimimiz ve işçi sınıfımızın yüzyılı aşan mücadele birikimi, en büyük esin kaynağımızdır.

“Parti, iki yüzyılı aşkın bir zamandır yaşanan demokratik devrimler ile dünyanın dört bir yanında Bilimsel Sosyalist teorinin yol göstericiliğinde verilen mücadelelerin tecrübelerinden beslenir, çıkarılan dersleri özümler ve bütün bu teorik birikimi Türkiye’nin gerçeklerine uygular.

4. İdeolojik Bağımsızlık

“Sosyalist Cumhuriyet Partisi, üyelerini ideolojik ve örgütsel bağımsızlık ruhuyla

eğitir. Kendi yolunu kendi çizer. Teorisini, programını ve siyasetlerini kendisi oluşturur. Başka bir ülke ve başka bir parti tarafından yönetilmeyi kesinlikle reddeder. Dünyanın diğer ülkelerinin emekçi partileriyle ve demokratik, barışsever örgütleriyle ilişkilerinde bağımsızlık, eşitlik, karşılıklı saygı, içişlerine karışmama ilkelerini titizlikle uygular.”

İhtiyaç ve cevap

Türkiye siyasetinde ciddi bir boşluğun olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye derin bir krizin içindedir ve sistem içinde bir çözüm yoktur.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin 105 maddelik programından yukarıya aldığımız ilk dört madde, sistem dışı bir çözüme işaret etmektedir.

10 ay gibi kısa bir süre içinde Türkiye’nin 60’a yakın ilinde örgütlenmek için gerekli ilişkileri yaratmış olan SCP’nin, bir ihtiyaca cevap vermekte olduğunu bugünden söyleyebiliriz.