Siyasal İslam’ın dört dönemi (20): Dünyanın en büyük ruhban sınıfı nerede? – 2

(Dördüncü Dönem devam) Yeni Şafak gazetesi yazarları arasında bu konuda geçtiğimiz yıllarda bir tartışma yaşandı. Hayrettin Karaman, İslamiyet’te ruhban sınıfının olmadığını iddia edenlerden. 20. yüzyıla kadar İslam Dünyası’ndaki hakim görüşün ve durumun da gerçekten de böyle olduğunu söyleyebiliriz. Ama böyle düşünmeyenler de var: Yine Yeni Şafak yazarlarından Mahmut Erol Kılıç gibi.  “İslâm’da … din adamları sınıfı mevcut...

Continue reading

Siyasal İslam’ın dört dönemi (19): Dünyanın en büyük ruhban sınıfı nerede? – 1

(Dördüncü bölüm devam) İslamiyet’te bir ruhban sınıfının olup olmadığı hep tartışılagelmiştir. Yaygın kabul, Hıristiyanlık, Budizm ve diğer bazı dinlerde bir ruhban sınıfının olduğu, ama İslamiyet’te olmadığı şeklindedir. Ruhban’ı belirleyen ayırt edici özellik, bazı insanların“Tanrı ile sıradan insanlar arasında aracı olma” rolünü üstlenmeleridir. İslamiyet’te de bazı tarikat ve cemaatlerde olan, ‘Bir Şeyhe veya Mürşide bağlı...

Continue reading

Doğu Akdeniz’den gelen tehdit ve partilerin duruşu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası yasalara göre kendisine ait olan bölgeye araştırma gemisi göndermesi ve ardından bölgeye donanma yollayarak buradaki haklarını, her ne pahasına olursa olsun savunmakta kararlı olduğunu göstermesi üzerine toplandı ve açıkladığı “Sonuç Bildirgesi”nde, Türkiye’ye yaptırım uygulama kapsamında alınacak bir dizi tedbirden bahsetti. Gelişme son derece önemlidir. Doğu...

Continue reading

Siyasal İslam’ın dört dönemi (18): “Kadın üniversitesi”

(Dördüncü dönem devam) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; G-20 zirvesine katılmak için gittiği Japonya’da, Mugakawa Kadın Üniversitesindeki Fahri Doktora töreninde, “Japonya’da kreşten başlayarak üniversiteye kadar sadece kızları gittiği eğitim kurumları olduğunu söyledi ve 800 üniversitenin yüzde 10’una, yani 80 tanesine sadece kız öğrencilerin devam ettiğine” değinerek, “Türkiye’de de benzer üniversitelerin...

Continue reading

Siyasal İslam’ın dört dönemi (17): Siyasal İslam ve kadın -1

Siyasal İslamcı hareketlerin dünya çapında gerilemeye başlaması ve hatta “çöküş dönemi”ne girmesinin nedenleri arasında bir çok etken sayılabilir. Ama hiç şüphe yok ki bu nedenler içinde, Siyasal İslam’ın kadın politikasının ve etkili oldukları her yerde, toplumun yarısını oluşturan kadınlar için hayatı “cehenneme” çevirmelerinin özel bir yeri vardır. Kadınlar bu ülkelerde; ekonomik, siyasal, toplumsal hayattan adım adım dışlandılar ve...

Continue reading