Demokratik devrimlerin “gelenek”le savaşı

Pandit Cehahirlal Nehru, Mohandas Gandi ile birlikte Hindistan’ın Bağımsızlık Mücadelesinin iki önderinden biridir. 1923 yılından itibaren Hindistan Bağımsızlık Mücadelesinin öncüsü Kongre Partisi’nde en üst düzeyde görev yaptı. Önce çeşitli dönemlerde Genel Sekreter daha sonra Genel Başkan olarak… 1945-1947 yılları arasında İngiltere ile yürütülen bağımsızlık görüşmelerinde Hint heyetinin başkanıydı. 1952, 1957 ve 1962 seçimlerine Kongre...

Continue reading

Türkiye’nin geleceği

Vatan Partisi Ankara il örgütü 7 Ekim günü olağanüstü kurultayını yaptı. Yakın zamana kadar Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevini yürüten Aykut Diş, Ankara il Başkanlığına seçildi. 29 Kişilik İl Yönetim Kurulu’nun yaklaşık yarısı, 20’li ve 30’lu yaşlardaki gençlerden oluşuyor. Kurultay sırası 21 Ekim’de, İstanbul İl Örgütü’nde… Orada da arkada kalan milletvekili seçimlerine kadar TGB Genel Başkanlığını yapmış olan Cem Dikmen...

Continue reading

Siyasal İslam’ın yükselişi ve düşüşü

Kabaca 1975 yılı, 17 Ekim Devrimi ve Türk Kurtuluş savaşı ile başlayan devrimci dönemin – Sosyalist Devrimler ve Milli Kurtuluş Savaşları Dönemi – sonuna işaret eder. Bu tarihte Güneydoğu Asya’da Vietnam, Laos Kamboçya halkları ABD emperyalizmini ağır bir yenilgiye uğrattılar. Afrika’daki son sömürgeler; Angola, Mozambik ve Gine Bissau; Portekiz’den bağımsızlıklarını kazandılar… Sonrasında Devrim dalgasının dünya çapında geri çekildiğine şahit...

Continue reading

Nazilerden CIA’ya kalan miras: Dinci terör örgütleri

Kaynak Yayınları, bugün bütün Müslüman ülkeleri farklı boyutlarda da olsa mutlaka etkileyen ve bazılarının ise yaşadığı büyük yıkımın nedenlerinden olan dinci terör örgütlerinin ortaya çıkışlarından bugüne kadar Emperyalizmle olan doğrudan ilişkilerini inceleyen çok önemli bir kitap yayınladı. F. William Engdahl’ın “Tanrıların Gazabı – Kaybolan Hegemonya” kitabı bu bakımdan çok önemli bir kaynak kitap durumunda. 20 yüzyılda iki gericilik...

Continue reading

İşte bu yüzden AKP Türkiye’yi yönetemez!

AKP iktidarı, ABD’li Uluslararası Denetim Şirketi Mckinsey’e, Türkiye ekonomisini denetlemesi için başvurdu.Çok ilginç! Erdoğan ve diğer AKP yetkilileri bir yandan Türkiye’nin uluslararası bir ekonomik saldırı altında olduğunu söylüyorlar ve bu saldırının merkezinin ABD olduğunu da defalarca açıkladılar.Öte yandan ABD’nin uluslararası operasyonlarında kullandığı bir kuruluşa, Türkiye ekonomisini teslim ediyorlar.Deyim yerindeyse kuzuyu kurdun önüne...

Continue reading