Siyasal İslam’ın dört dönemi (6): Bir istisna olarak İran

(Üçüncü Dönem devam) Siyasal İslam’ın tarihi, 20. yüzyılın başından bu yana emperyalizmle işbirliğinin tarihidir. Tarihsel olarak ömrünü tamamlamış olan ve tamamlamakta olan iki güç, kaderlerini birleştirmişlerdir. Ancak bu genel doğru, bütün siyasal İslamcı hareketlerin her yerde ve her zaman emperyalizmle işbirliği yaptıkları veya başka bir deyişle emperyalizmin tamamen kontrolü oldukları anlamına gelmez. Bahsettiğimiz bu duruma en tipik örnek...

Continue reading

Siyasal İslam’ın dört dönemi (5): Neoliberal gericilik

1970’li yılların ikinci yarısından başlayarak kabaca 2011 yılında patlak veren Arap Baharına kadar (özel olarak da Dünya’nın 84 ülkesinden 80 bin İslamcı teröristin Türkiye, Lübnan ve Ürdün üzerinden Suriye’ye saldırtıldığı 2011 yılı başına kadar) olan dönem, tarihsel olarak ele alındığında bir gericilik dönemidir. Öncesinde dünya çapında Milli Kurtuluşçu, Devrimci ve Sosyalist güçlerin elinde olan inisiyatif, bu dönemde emperyalist merkezlere...

Continue reading

“Dersim” çıkışı ile ne amaçlanıyor, kime hizmet ediliyor?

Tunceli Belediye Meclisi, Belediye’nin adında geçen “Tunceli” yerine “Dersim” adını kullanmaya karar verdi. Mevcut yasalara göre Belediye Meclisi’nin, böyle bir yetkisinin olmadığı gerçeğini bir yana bırakıyoruz. Son 12 yıldır ısrarla gündemde tutulan “Dersim” tartışmalarıyla esas olarak neyin amaçlandığı üzerinde durmak daha anlamlı olacaktır. Önce “Dersim” tartışmalarını esas olarak kim ve niçin gündemde tutmak istiyor, onu...

Continue reading

Vatan Fedaisi Resneli Niyazi

1908 Hürriyet Devrimi’nin en önemli isimlerinden Resneli Niyazi’nin hayatını konu alan kitap, Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayınlandı. Kitabın yazarı Feyziye Özberk. Türkiye, yüzyıl sonra yeniden bir Vatan Savaşı veriyor. Doğal olarak tarihindeki en önemli Vatan Savaşı’nı ve o savaşın kahramanlarını yeniden hatırlıyor. Çünkü onlara ihtiyacı var. Onun için Fevziye Özberk arkadaşım önemli bir görevi yerine getirmiş. Bugün Vatanın...

Continue reading

Siyasal İslam’ın dört dönemi (4): Yeşil Kuşak Projesi

İkinci dünya Savaşı’ndan sonraki dönemi karakterize eden iki önemli gelişme yaşandı. Birinci olarak Asya ve Afrika’nın sömürgeleri bağımsızlıklarını kazandılar. Savaştan önce sayısı 40 kadar olan bağımsız devlet sayısı, 1970’lere gelindiğinde 160’ların üzerine çıktı. 20. yüzyıl böylece “Milli Devletler Dönemi” oldu. İkinci önemli gelişme ise, dönemin “iki süper devleti” ABD ile Rusya arasında yaşanan büyük hegemonya...

Continue reading